Hyra chaufför

Hyra budbilschaufför B-körkort

Åkerier kan här hyra budbilschaufför eller en extra hjälpande hand på timbasis vid exemeplvis ordinarie chaufförers sjukfrånvaro, leveranstoppar med mera. 


Vi anlitas bland annat 


  • av andra frakt- och budfirmor
  • av kökshandlare
  • av privatpersoner som behöver hjälp
  • av flyttfirmor som behöver en extra hjälpande hand


Vår chaufför har vana att använda scanner och har "Intyg om yrkeskunnande för godstransporter på väg". 


Alla uppdrag faktureras, ej anställning.